Brand

แผนกอารักขาพืช / Crop Care Department

ด้วยประสบการณ์ทางธุรกิจเกษตรที่ยาวนานมากกว่า 50 ปี ผลิตภัณฑ์ต่างๆของซาโกรช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพยิ่งขึ้น จัดจำหน่ายทั้งปุ๋ยและผลิตภัณฑ์อารักขาพืชหลากหลายประเภท

สินค้าคุณภาพจากซาโกร ปุ๋ย (ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยน้ำและปุ๋ยสเปรย์ทางใบ) สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารปรับสภาพดิน สารสกัดชีวภาพที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ในในสภาพภูมิอากาศและดินที่แปรปรวน ซาโกรมีปุ๋ยหลากหลายชนิดที่เหมาะสมต่อความต้องการของทั้งพืชไร่ และพืชสวน ปุ๋ยสูตรพิเศษของเรามีส่วนประกอบของธาตุอาหารรอง ที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารอย่างดีเยี่ยม

ซาโกรเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อารักขาพืชหลากหลายชนิด ที่ช่วยให้พืชมีความต้านทานต่อแมลง โรค วัชพืช แบคทีเรียและการกำจัดเชื้อราได้ดี ใช้ได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชของซาโกรครอบคลุมทั้งสารกำจัดเชื้อรา สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช และสารกำจัดแมลงในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรเหล่านี้ได้รับความนิยมทั้งสารที่เป็นสารอินทรีย์และอินทรีย์เคมี และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชของซาโกรนั้นได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ต้องการของเกษตรกรทั่วโลก โรงงานผลิตของเราได้รับรางวัล ISO 9001: 2008 และ ISO 22000 ในด้านการผลิต การผสมส่วนผสม  และการกระจายสินค้า ของสารกำจัดวัชพืชสารฆ่าเชื้อรา และยาฆ่าแมลง นอกจากนี้ระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของเรา (BS 2599-2: 2007 / SS 540: 2008) ยังสร้างความมั่นใจมห้กับผู้ถือหุ้นลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจในช่วงเวลาวิกฤต

คุณสามารถเข้าไปดูสินค้าต่างๆของเราในรูปแบบออนไลน์ หรือติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆของซาโกรเพิ่มเติมได้

 

Showing 1 to 12 of 58 results